Inženýrské práce

Inženýrské práce

 

Inženýrské práce dle smlouvy o dílo probíhaly u údržby stožárových míst na vedení V415 - Praha Chodov - Čechy střed

 

·         Byla dohledána čísla parcel a následně majitelé pozemků se stožárovými místy a přístupovými cestami.

·         Veškeré údaje tj. čísla parcel a jejich majitelé byly ověřeny na KN.

·         Byly zjištěny příslušné úřady státní správy

·         Všem dotčeným byly zaslány oznamovací dopisy